Grenland Folkehøgskole

Grenland Folkehøgskole er ein kristen folkehøgskule i Porsgrunn i Telemark. Skulen tek årleg imot vel 100 elevar og er eigd av ei stifting med representantar frå Normisjon, Norges KFUK-KFUM og kommunane i Grenland. Skulen vart etablert i 1920.

Linjefag ved skulen er:

  • Backpacker
  • Butrening
  • Fotball
  • Friluftsliv allsidig
  • Handball
  • Reiseliv
  • Roadservice
  • Sandvolley
  • Stoff m stil

Kjelde endre

Bakgrunnsstoff endre