Grensebanen går mellom Kongsvinger og Furumoen/Charlottenberg. Banen vart opna i 1865. Grensebanen blir i dag ikkje rekna som ein eigen bane, men som ein del av Kongsvingerbanen.

Grensebanen. Kart frå 1902.

Ingen tog stoppar lenger ved nokon av stasjonane/haldeplassane på Grensebanen.

Fotnotar

endre
    • Grensebanen i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren
    • Grensebanen i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren