Grev

jordbruksreiskap
For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Greve.

Grev er ein hakkeliknande jordbruksreiskap, utforma som eit smalt, meir eller mindre rektangulært eller trekanta blad av jarn festa i den eine enden i rett vinkel til eit treskaft. Reiskapen vert nytta til å hakke og grave i jorda med, mellom anna for å reinske for ugras, til å hyppe (mylde) potetplanter (det vil seie å grave jord opp om plantene), til å taka potetane opp or jorda med, og mykje anna.

Grev ved Gjenreisningsmuseet i Finnmark.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  • Grev ved Digital Museum