Grotter eller hòler er naturlege holrom i berg eller fjell under jordoverflata. For at eit holrom skal gå under definisjon grotte, må djupna på holrommet vere større enn det dobbelte av tverrmålet på lysopninga. Holrommet må strekke seg langt innanfor område med dagslys, i anna fall blir holrommet kalla ein heller.

Lechuguilla Cave i New Mexico

Speleologi er læra om utforskinga eller studiet av alle sider ved grotter og miljøet kring dei. I grotter lever det ofte særeigne dyreartar som blir handsama under holefauna. Grotter har til alle tider òg vore buplass for menneske, og spor etter aktivitetane deira blir handsama under holefunn og holemaleri.

Danning endre

Grotter blir danna frå grunnvatn som flyt igjennom bergmassen, spesielt oppløyselege bergartar som kalkstein og marmor. Dette blir kalla forvitring eller erosjon. Grotter kan delast inn i nokon hovudtypar:

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  Denne geologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.