Grunnfrekvens er den lågaste frekvensen i ein periodisk svinging. Som regel er ei periodisk svinging ikkje reint sinusforma, men kan tenkjast samansett av ei rekkje sinusforma harmoniske svingingar, det vil sei svingingar der frekvensen er ei heilt mengd gonger grunnfrekvensen.

Vibrasjon og ståande bølgjer på ein streng. Øvst er grunnfrekvensen eller grunntonen og under dei første seks overtonane.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre