Sjå òg anatomisk sinus

Sinus er ein av dei trigonometriske funksjonane. Sinus til ein vinkel i ein rettvinkla trekant er lik den motståande kateten delt på hypotenusen. Sinus kan òg definerast ut frå einingssirkelen. Der er sinus til ein vinkel lik y-verdien til ytste punktet på vinkelbeinet.

Ein finn sinus ved å dela lengda av motståande katet (AC) på hypotenusen OA på figuren.


Andre trigonometriske hjelpemiddel: