Gruppe

Wikimedia-fleirtydingsside

Ei gruppe er ei samling menneske eller ting. Omgrepet blir brukt innan fleire disiplinar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.