Gummiballar

Gummiball, sprettball eller stussball er eit leikety av heilstøypt gummi, normalt med ein diameter av nokre centimeter. Elastisiteten til gummien gjev ballen veldig gode stusseigenskapar, som vert forsterka av tyngda til den massive gummien.

Sportar der ballar av gummi vert nyttaEndra

  • Racquetball, der ballen vert spelt med racket over eit nett.

KjelderEndra