Gunn Imsen (fødd 11. juni 1946) er lærebokforfattar og professor ved Pedagogisk Institutt ved Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) i Trondheim.

Gunn Imsen
Fødd 11. juni 1946
Yrke forskar

Gunn Imsen er ein sentral person innan forsking på pedagogikk og didaktikk samt det praktisk pedagogiske arbeidet i Noreg.[treng kjelde] Ho har vore gjesteforelesar ved fleire utanlandske universitet og har delteke i ei rekke styre og komitear, samt leia fleire forskingsprosjekt.

Særleg kjent er ho som forfattar av læreboka Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi som kom ut første gong i 1984 og som i revidert form framleis er eit sentralt verk innan pedagogutdanninga både i Noreg og utanlands, spesielt i Norden.[treng kjelde] Gjennom denne og tvillingboka Lærerens verden - innføring i generell didaktikk (1997) har Imsen hausta anerkjenning for evna til å presentere kompliserte teoriar på eit forståeleg nivå.[treng kjelde]

Forskingsarbeidet hennar omfattar læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø og skulemiljø.

YrkesløpEndra

UtgjevingarEndra

 • Holdninger til matematikkfaget: konstruksjon og validering av et måleinstrument, 1981
 • Søkelys på matematikken i ungdomsskolen: kunnskaper, arbeidsmåter og elevholdninger, 1981
 • Rapport / Motivasjonsstruktur og verdiorientering hos kvinner 1983-1987
  • Hefte 1: Motivasjonsteoretiske forklaringsmodeller for kvinners valgatferd: ansatser til en teori og et empirisk forskningsopplegg, 1983
  • Hefte 2: Yrkesønsker og verdiorientering hos norske 15.-17. åringer, 1986
  • Hefte 3: Psykologiens konstruksjon av kvinnen : noen trekk fra den feministiske psykologikritikken i 1970- og 1980-årene, 1987
 • Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi, 1984 (Reviderte utgåver i 1991, 1998, 2005)
 • Pedagogikk i kvinneperspektiv, rapport frå nordisk forskarsymposium, Sjusjøen, redigert av Gunn Imsen og Torunn Lauvdal, 1987
 • Gender and science education, bind 3 i "Skriftserie (Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning)", av Gunn Imsen og Svein Sjøberg, 1987
 • Utdanningskultur og kjønn, bind 3 i "Skriftserie (Universitetet i Trondheim. Senter for kvinneforskning)", Trine Annfelt og Gunn Imsen (red.), 1992
 • Pedagogisk psykologi: kurshefte, Gunn Imsen og Sverre Øygarden, 1992
 • «The never ending story -»: mål og visjoner for likestillingsarbeid i skole og lærerutdanning: del 2, 1993
 • Lærerens verden - innføring i generell didaktikk, 1997 (Revidert utgåve i 1999, 2005)
 • Læring og utvikling i skolen, 1998
 • Kjønn og likestilling i skolen (red.), 2000
 • Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte : en empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn, 2003
 • Instrumenter til prosjektet «Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen», 2003
 • Det Ustyrlige klasserommet : om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen (red.), 2004
 • Introduksjon: den usynlige veven, 2004
 • Læreplaner i ringperm - en suksess?', 2004
 • Hva driver de med i timene? Katetersetyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen, 2004
 • Skolens ledelse, skolens kultur og praksis i klasserommet: Er det noen sammenheng?, 2004

BakgrunnsstoffEndra