Guri Dyrendahl (fødd 19. juni 1929 i Oslo, daud 8. april 2004 i Lørenskog) var ein norsk forskar som i 1990 vart tildelt St. Olavs Orden for arbeidet sitt for funksjonshemma.

Guri Dyrendahl
Fødd19. juni 1929
Død8. april 2004
NasjonalitetNoreg
Yrkevitskapsperson

Dyrendahl tok eksamen i sosialmedisin på Noregs kommunal- og sosialhøgskule i 1954. Ho arbeidde deretter som sosionom ved Attføringsinstituttet i Oslo, Rikshospitalet og i Helsedirektoratet. Frå 1972 til 1978 var ho lektor ved Diakonhjemmets sosialskule. Ho arbeidde òg i FFO og Rådet for sosialarbeidarutdanning. Frå 1988 var ho forskar ved Noregs Byggforskningsinsitutt. Ho var òg engasjert i Norsk Forbund for Utviklingshemmede og var medlem av fleire statlege råd og komitear.

Etter at ho døydde i 2004 vart det oppretta eit fond til minnet hennar. Stiftingar «Guri Dyrendahls minne» skal dela ut støtte til ferie for utviklingshemma i Lørenskog, kommunen som Dyrendal flytta til i 1962. Ho vart sjølv rørslehemma som 14-åring og sat i rullestol resten av livet. Ho kjempa for svake grupper og var kommunepolitikar for Arbeidarpartiet i Lørenskog.[1]

Bibliografi endre

  • Rettigheter for funksjonshemmede, 1997. ISBN 9788200216773
  • Intellectual disabilities in the Nordic welfare states – policies and everyday life, 1996. Med Jan Tøssebro og Anders Gustavsson ISBN 8276340555
  • Slik bor de nå : boforhold for mennesker med psykisk utviklingshemming, 1992. Med Rolv Lian. ISBN 82-536-0392-4

Kjelder endre