Fond er kapital som er sett til sides for gitte formål. Det finst mange ulike fond.

I eit aksjeselskap er reservefond og skattefond påbode ved lov. Eit føretak kan velje å opprette frivillige fond.

Dei fonda som er oppretta for humanitære eller ideelle formål, utbetalar gjerne berre midlar frå avkastninga av fondet til utvalde kandidatar. Det vil seie den avkastninga styret for eit fond har klart å tene ved å plassere fondskapitalen i aksjar, obligasjonar og andre verdipapir eller kapitalplasseringsalternativ.

Typiske verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, hedgefond og private equity-fond.

Noregs største og kanskje mest kjende fond er «oljefondet» eller «Statens pensjonsfond - utland», som blir forvalta av Noregs Bank. Av andre fond er «Fond for utøvende kunstnere» eit typisk døme.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.