Hærens overkommando

Hærens overkommando (HOK) vart mobilisert ved det tyske angrepet på Noreg den 9. april 1940.[1] Han vart gjenoppretta i Storbritannia den 19. juni 1940 med generalmajor Carl Gustav Fleischer som sjef. HOK vart flytta frå London til hovudkvarteret for Brigaden i Skottland i Dumfries den 1. august 1940.

Leiar for Hærens overkommando endre

  • 1940–1942: Generalmajor Carl Gustav Fleischer[2]
  • 1942–1945: Generalmajor Johan Didrik Schlømer Beichmann
  • 1945–1946: Generalmajor Ole Berg
  • 1946–1948: Generalløytnant Olaf Helset
  • 1948–1956: Generalløytnant Wilhelm von Tangen Hansteen
  • 1956–1961: Generalløytnant Bjørn Christophersen
  • 1961–1966: Generalløytnant Paal Frisvold
  • 1966–1971: Generalløytnant Harald Løken

Kjelder endre

  1. Rapport fra den Militære undersøkelseskommisjon av 1946 / Komite til undersøkelse av militære myndigheters forhold før og under krigen i 1940, ("Den Militære undersøkelseskommisjon av 1946") oppnevnt ved kgl. res. den 25. januar 1946. [1]
  2. Olav Riste: London-regjeringa I. 1940-42: Prøvetid 2. Utgåva s.27