For fjellet i Ringerike, sjå Høgfjell i Ringerike.

Høgfjellet kan delast inn i ulike soner: Den lågalpine sona, den mellomalpine sona, den høgalpine sona og den nivale sona.

Sjå også endre