Snaufjell er fjellområde som ligg over tregrensa.

Snaufjell i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde.

Snaufjellet har ein eigen fauna som er tilpassa det harde klimaet og skrinne jordsmonnet. Snaufjellet har, som namnet fortel, ingen høg vegetasjon. Vegetasjonen er avgrensa til mose, lyng, dvergbjørk, gras og andre kortvaksne, vêrharde planter og organismar, som lav. Pattedyr som er tilpassa klimaet inkluderer moskus, rein, fjellrev og smågnagarar som mus og lemen. Fuglefaunaen inneheld mellom anna snøsporv, snøugle og fjellrype.

Sjå også endre