Haber-Bosch-prosessen

(Omdirigert frå Haber-Boschprosessen)

Haber-Boschprosessen er ein prosess innan kjemi, som vert nytta til industriell framstilling av ammoniakk. Nitrogen og hydrogen vert nytta som råstoff i prosessen. Prosessen er oppkalla etter dei tyske kjemikarane Fritz Haber (1868–1934) og Carl Bosch (1874–1940).

Fritz Haber i 1918

Kjemisk reaksjon: N2 + 3 H2 ⇌ 2NH3

Sjå ògEndra