Hafnium

grunnstoff med kjemisk symbol Hf og atomnummer 72

Hafnium er eit grunnstoff med atomnummer 72 og kjemisk symbol Hf. Det er eit transisjonsmetall.

Ei stong av hafniumkrystallar.

Særskilde kjenneteikn endre

Bruk endre

Hafnium vert brukt i legeringar med andre metall.

Historie endre

Bakgrunnsstoff endre