Hans Offerdal

norsk politikar

Hans Offerdal (23. september 190919. august 1980) var ein tenestemann og politikar frå Lærdal. Han representerte ArbeidarpartietStortinget i tida 1958-65.

Hans Offerdal
Fødd23. september 1909
Lærdal
Død19. august 1980
Statsborgar avNoreg
PartiArbeidarpartiet
Yrkepolitikar

Offerdal var son til ein snikkar og heradskasserar. Sjølv var han sjømann frå 1928 til -36. Åra 1937-39 var han assistent ved kommunekontoret i Lærdal. I tida frå 1940 til 1948 arbeidde han med offentlege forsyningstiltak; fyrst 1940-43 forretningsførar i Lærdal forsyningsnemnd, så 1943-47 forsyningsinspektør i Sogn og Fjordane, og til sist eitt år forretningsførar i fylkesforsyningsnemnda. Han fekk i 1948 jobben som kontorsjef i Leikanger kommune, ei stilling han hadde til 1976.

Offerdal var 1945-47 medlem av heradsstyret i Lærdal og 1952-55 i Leikanger. Ved stortingsvalet 1957 fekk han plass på Stortinget frå Sogn og Fjordane. Som Arbeidarparti-representant var han perioden 1958-61 sekretær i Utanriks- og konstitusjonskomiteen og 1961-65 medlem i Skog-, vassdrags- og industrikomiteen.

KjelderEndra