Harmoni er eit musikalsk omgrep for tonar som kling samstundes, i eit regelbunde rytmisk mønster. Det kan også vere anna som opptrer i samklang. Ei meir spesifikk variant av den første tydninga er akkord. Det er vanleg å beskrive harmonikken som musikkens «vertikale» plan, ettersom samtidig klingande tonar står under kvarandre i notesystemet, og er eit av dei musikalske grunnelementa som vert studert i musikkteorien. Den greina av musikkteorien vert kalla harmonilære.

Sjå òg endre