Eit heimevern er ein militær organisasjon som er spesialisert for lokalt forsvar. Heimevern kan vere organisert som ei eiga forsvarsgrein (som det norske Heimevernet) eller integrert som ein del av andre forsvarsgreiner.