Helgendag er ein dag der ein minner ein særskild helgen, som regel på den kjende eller tradisjonelle dødsdagen til helgenen. Helgendagar er med på å forma kyrkjeåret. Dei er særleg viktige i den katolske og den ortodokse kyrkja, men kan også ha tyding i andre kyrkjesamfunn.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre