Heliosentrisk verdsbilete

Eit heliosentrisk verdsbilete eller heliosentrisme er skildringa av universet der sola er senteret som planetane, omgjeve av månane sine, sirklar omkring.

Andreas Cellarius si illustrasjon av det kopernikanske systemet, frå Harmonia Macrocosmica (1660).

Historisk stod det heliosentriske verdsbiletet mot det geosentriske verdsbiletet, og dette var det rådande verdsbiletet frå så tidleg som 200-talet fvt. og fram til Kopernikus la fram teorien sin om det heliosentriske verdsbiletet.

KjelderEndra