Heneuitt

Heneuitt er eit mineral med samansetjing CaMg5CO3(PO4)3OH. Det vart først skildra av Gunnar Raade i 1986 frå ein serpentin-magnesitt-førekomst på Modum. Det finst saman med althausitt og holtedahlitt.

Det er kalla opp etter Henrich Neumann.

KjelderEndra