Henningsværbruene

Koordinatar: 68°09′35″N 014°12′53″E

Henningsværbruene er to bruer som knyter fiskeværet Henningsvær til Austvågøya i Nordland. Bruene vart opna 15. juli 1983 og er del av riksveg 816. Dei avløyste ferjesambandet mellom Festvåg og Henningsvær, som hadde vore i drift sidan 1959.

Henningsvær bru

Engøysundet bru er 194 meter lang og har eit hovudspenn på 122 meter.

Henningsvær bru er 257 meter lang og har eit hovudspenn på 150 meter.

Kjelder endre