Herman Friele

Wikimedia-fleirtydingsside

Herman Friele har vore namnet på ei rekkje personar i den norske kjøpmannsfamilien Friele, mellom anna:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.