Heuristikk (frå gresk εύρησις [heuresis], 'oppdaging') er læra om korleis ein best oppnår vitskaplege resultat og lagrer kunnskap, og er ei grein av filosofien.

I moderne vitskapsteori blir heuristikk brukt av mellom anna Imre Lakatos om metodiske reglar som gir retningslinjer for korleis eit forskingsprogram bør utviklast, positiv heuristikk, medan den negative heuristikken gir retningslinjer for kva forskingsprogammet bør unngå.

Kjelder

endre

«heuristikk» i Store norske leksikon, snl.no.

  Denne filosofiartikkelen som har med vitskap å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.