Hinlopenstretet

Hinlopenstretet er sundet mellom Spitsbergen og NordaustlandetSvalbard. Sundet er 167 km langt og er 9–46 km breitt.

Kart som syner Hinlopenstretet.

Frå sundet går Wahlenbergfjorden austover på Nordaustlandet. Av øyar i sundet finn ein Wilhelmøya, Wahlbergøya og Vaigattøyane. I søraust held sundet fram som Olgastretet.

Sundet har truleg fått namn etter Thymen Jacobsz Hinlopen som var leiar for det nederlandske Noordsche Compagnie i 1617, men ein har ikkje sikre kjelder på dette.