Hjørne

Wikimedia-fleirtydingsside

Hjørne (eller hyrne) har fleire tydingar.

  • eit vinkelparti av ein figur (hjørne på eit kvadrat), eit hus (hushjørne) eller eit gatekvartal (gatehjørne).
  • ein kant eller eit geografisk strok, t.d. eit uroleg hjørne av verda.
  • eit lune eller ei sinnstemning, t.d. vere i eit vanskeleg (eller vrangt) hjørne
  • hjørne i matematikk
Eit gatehjørne

Kjelder

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.