Hjelpefrukt

Hjelpefrukt eller falsk frukt er frukt som vert danna ved at blomebotnen eller andre plantedelar svell ut til ein kjøtfull masse som er med å danne frukta. Hjelpefrukt finn ein til dømes hos mange artar i rosefamilien, som hos jordbær og nype.

Hjelpefrukt dannar bæret på jordbær (Fragaria vesca)

KjelderEndra