Sidor som ligg under «Hn» er skrivne på høgnorsk. Denne finst òg i gjeldande rettskriving — sjå «aorist».

Aorist (gr grenselaus) fortidsform av gjerningsordet i sume indoeuropeiske mål, serleg græsk og gamalindisk.

Aorist kann ovra:

  • 1. at ei åtgjerd eig rom utan umsyn til tidlengd.
  • 2. at ei åtgjerd tek til (ingressiv aorist), frå eit tilstand til eit anna.
  • 3. ålmenne sanningar, det som hender og alltid kann henda, t.d. ordtak (gnomisk aorist).