Denne sida finst òg på høgnorsk — sjå «Hn/Aorist».

Aorist (frå gresk αοριστος, 'grenselaus') er ei verbform som kan visa til eit særskilt tid og/eller aspekt ved verbet.

Ho blei brukt som fortidsform av gjerningsordet i nokre indoeuropeiske språk, som gammalgresk og sanskrit. Aorist blir i dag brukt i moderne gresk og fleire slaviske språk, og i det ikkje-indoeuropeiske språket tyrkisk.

Aorist kan visa til

  1. ei handling utan tidsavgrensing
  2. ei handling som tek til (ingressiv aorist), frå ei tilstand til ei anna
  3. almenne sanningar, som ordtak (gnomisk aorist)