Holmium

grunnstoff med kjemisk symbol Ho og atomnummer 67

Holmium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ho, atomnummer 67 og atommasse 164,93. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteiknEndra

fysiske eigenskaparEndra

  • smeltepunkt: 1461 °C
  • Kokepunkt: 2600 °C
  • Densitet: 8,80 g/cm3

BrukEndra

Holmium vert brukt i legeringar.

HistorieEndra

FørekomstEndra

Holmium vert ikkje funne i fri form i naturen.

BakgrunnsstoffEndra