Holmium

grunnstoff med kjemisk symbol Ho og atomnummer 67

Holmium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ho, atomnummer 67 og atommasse 164,93. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteikn endre

fysiske eigenskapar endre

  • smeltepunkt: 1461 °C
  • Kokepunkt: 2600 °C
  • Densitet: 8,80 g/cm3

Bruk endre

Holmium vert brukt i legeringar.

Historie endre

Førekomst endre

Holmium vert ikkje funne i fri form i naturen.

Bakgrunnsstoff endre