Lantanid

Lantanida er dei 14 sjeldne grunnstoffa f.o.m. lantan t.o.m. ytterbium i periode 6 i periodesystemet. Dei er alle metall. Lantanida har ein del eigenskapar felles med grunnstoffa i gruppe 3, og saman vert desse ofte kalla sjeldne jordmetall.

Sjå ogsåEndra