Hornblenditt

Hornblenditt er ein massiv, magmatisk eller metamorf bergart. Han består hovudsakleg av grøn-svart hornblende.

Hornblenditt frå Polen

Hornblenditt må ikkje forveklast med den plagioklashaldige metamorfe bergarten amfibolitt.

KjelderEndra