Amfibolitt

Amfibolitt (av amfibol og -itt) er ein mørk, metamorf bergart som hovudsakleg består av plagioklas og hornblende (amfibol). Han vert danna ved metamorfose av basiske bergartar som gabbro, basalt og kalkrike sediment, eller ved metasomatose av kalkstein.

Amfibolitt

Bergarten er særs vanleg i Noreg.

KjelderEndra