Amfibolitt (av amfibol og -itt) er ein mørk, metamorf bergart som hovudsakleg består av plagioklas og hornblende (amfibol). Han vert danna ved metamorfose av basiske bergartar som gabbro, basalt og kalkrike sediment, eller ved metasomatose av kalkstein.

Amfibolitt

Bergarten er særs vanleg i Noreg.

Kjelder endre

  • Amfibolitt. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 13. februar 2014.