Hornkonsert nr. 1 av Mozart

Hornkonsert nr. 1 i D-dur, K. 412/386b, vart skriven av Wolfgang Amadeus Mozart i 1791. Verket er i to satsar:

Hornkonsert nr. 1 i D-dur
K. 412/386b
Hornkonsert av Wolfgang Amadeus Mozart
PeriodeWienerklassisismen
Komponert1791
Typisk lengd9:19
Satsar/akter2
ToneartD-dur

Dette er ein av to hornkonsertar av Mozart som inneheld fagottar (den andre er K. 447). Det er den einaste av hornkonsertane til Mozart som er skriven i D-dur, dei andre er i Ess-dur. Det er òg den einaste som berre har to satsar, medan dei andre har tre satsar, som var vanleg.

Sjølv om han er nummerert først, er dette faktisk den siste av dei fire som vart fullført. Samanlikna med dei tre andre konsertarne er han kortare og mykje enklare når det kjem til både rekkevidd og teknikk, kanskje for å hjelpe Leitgeb, hornspelaren og den gode venen til Mozart, som no var vorte gammal og (kanskje) med redusert evner.

Det signerte partituret inneheld ei rar nedskriven skildring ved fleire stader, kanskje retta mot Leutgeb.[2] Maynard Solomon kalla det «ei prosaskildring av eit farseaktig seksuelt møte».

Kjelder Endra

  1. Jean-Pierre Marty, The Tempo Indications of Mozart. New Haven & London: Yale University Press (1988): 43. "The very absence of sixteenths is also an incentive towards overly fast tempos, and this is why the finales of the Horn Concertos K.386b, 417 and 447 are almost always performed faster than 88/264."
  2. Maynard Solomon (1995) Mozart: A Life. Harper Collins: 357

Bakgrunnsstoff Endra