I klassisk musikk er ein sats ein mindre, avslutta del av eit større verk i fleire delar, som til dømes ein sonate, suite, eller ein symfoni. Som regel har kvar sats ein eigen satsmerknad, som markerer tempo og karakter (til dømes «Andante», «Allegro con brio»), eller type (til dømes Menuett, Scherzo).

Rekkefølgja av satsane gjev ofte verket ein viktig kontrastrikdom. Vanlege satsrekkefølgjer er;

Kjelder endre