Hvalsmoen

Hvalsmoen er ein tidlegare militærleir i Ringerike kommune. Stortinget oppretta leiren som øvingsplass for Ingeniørvåpenet i 1893. Leiren utdanna ingeniørtropper for Hæren og var base for Hærens ingeniørregiment til 2001, då han vart vedteken nedlagt.

Hvalsmoen leir kring 1897

KjelderEndra