Hydrofon

Ein hydrofon er ein slags undervassmikrofon brukt som lytteapparat for å fange lydbølgjer under vatn og til å finne retninga til lydkjelda i vatnet. Lydkjelda kan til dømes vere eit skip eller ein skipspropell. Hydrofonar vert mellom anna nytta til å søke etter ubåtar og til prospektering ved leiting etter petroleum under vatn.

Ein hydrofon

Ved hjelp av hydrofonar er det påvist at kvalar og mange fiskeartar gjev lydar frå seg.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra