Hypotalamus

del av diencefalon

Hypotalamus er samordna senter for hormonsystemet og det perifere nervesystemet.

Hypotalamus regulerer: