Det perifere nervesystemet

del av nervesystemet

Det perifere nervesystemet er den delen av nervesystemet som overfører impulsar mellom sentralnervesystemet (hjerne og ryggmerg) og andre delar av kroppen, som organ og musklar. Hjå ryggradsdyr er det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet dei to hovuddelane av nervesystemet.

Nervesystemet hjå menneske, med det perifere nervesystemet i blått og sentralnervesystemet i gult

Kjelder endre

«nervesystemet» i Store norske leksikon, snl.no. Henta 11. juni 2017.

  Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.