Implisitt og eksplisitt funksjon

(Omdirigert frå Implisitt funksjon)

Ein implisitt funksjon er i matematikk ein funksjon som er gjeven ved å vere løysinga av ei likning. Det vil ofte vere slik at ei likning som knyter to storleikar x og y, kan bestemme y som ein funksjon av x. Dette betyr at kvar gong vi set inn ein verdi for x i , så finst det ein verdi y = f(x), slik at vi har

.

Vi seier då at den den eksplisitte funksjonen er gjeven implisitt ved . Til dømes vil likninga

som bestemmer ein sirkel i planet med radius a, gje to eksplisitte funksjonar for y:

KjelderEndra