Impresario (frå it. impresa, 'føretak') er ein forretningsførar for utøvande kunstnarar. Ordet blir òg nytta om ein som formidlar engasjement for desse.

Impresarioen Oscar Hammerstein I (til venstre) med dirigenten Cleofonte Campanini i New York i 1908.

Kjende impresarioar Endra

Sjå òg Endra