Indie-rock er ei forkorting for «independent rock». Namnet har blitt noko utvatna etter det oppstod, då det opphavleg sikta til ein eller fleire musikkstilar utgitt på frittståande plateselskap. I dag kan ein finne musikk med liknande kjenneteikn, som er utgitt på store dotterselskap.

Blant dei mest vanlege kjenneteikn er såkalla 'low fidelity'-lyd, dvs at kostnadene med det tekniske produksjonsutstyret er låge. Eit døme er det amerikanske bandet Giant Sand. Band som Sonic Youth og Pixies vert ofte ned som forløparane til indie-rocken.

TidslinjeEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra