Indremisjon er misjonsarbeid i eige land til motsetnad til ytremisjon, som er (støtte til) misjonsverksemd i andre land/verdsdelar. Det organiserte indremisjonsarbeidet i Noreg kan førast attende til ei indremisjonsforeining som Gustav Adolph Lammers skipa i Skien i 1853. I Noreg finst fleire indremisjonsorganisasjonar innanfor Den norske kyrkja:

Denne artikkelen byggjer på «Indremisjon» henta frå Wikipedia på bokmål 10. januar 2011.