Inez Boon

Inez Boon (fødd i 1933) er ein nederlandsk lærar. Ho har arbeidd som lærar i Karasjok og skrive fleire lærebøker i samisk til bruk i grunnskolen. Ho var også sentral i å bringe erfaringane med fleirspråkleg undervisning i frisisk og walisisk i Friesland og Wales inn i samisk skoleplanleggjing i Noreg.

Inez Boon
Fødd 1933 (90 år)

Bibliografi (utdrag)Endra

  • Boon, Inez: Den første språkundervisningen i språkblandingsdistrikter I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965. s. 44-47.
  • Boon, Inez: Lás'se ja Mát'te jåđos ; gåvaid læ sár'gun Inger Seierstad. Oslo : Universitetsforlaget, 1967.
  • Boon, Inez: Lás'se ja Mát'te : ruovtos ; gåvaid læ sár'gun Inger Seierstad. Oslo : Universitetsforlaget, 1967.
  • Boon, Inez: Et nytt undervisningsopplegg for folkeskolen i de samisk-talende distrikter. Sámi ællin/Sameliv 1964-66. 1967.
  • Boon, Inez: ja Hans Eriksen: Lás'se ja Mát'te ja sud'nu us'tibat ; gåvaid læ sár'gun Inger Seierstad. Oslo : Universitetsforlaget, 1969.
  • Boon, Inez: Problems of text-books for lingual minorities. I: Holmestrand (red): Lingual minorities in Europe. Samlaget, 1969. s.169-175
  • Ulfsby, Inez Boon: Et håndslag til Finnmark. Fredsvennenes hjelpetjeneste under gjenreisinga 1946-47 Tiden 1982.
  • Boon, Inez: Pax og Caritas : fra Hugo Grotius' liv og virke. Kolsås. 2004.
  • Boon, Inez: Tospråklig undervisning – for barnets skyld I: Lund/Boine/Johansen(red): Samisk skolehistorie 1. Davvi Girji 2005.

BakgrunnsstoffEndra