Infrastruktur er ein underliggjande struktur som trengst for å få eit samfunn til å fungera.

Grand Coulee Dam, eit døme på infrastruktur

Infrastrukturen er samansett av t.d. vegar, kollektivtrafikk, straumnett, telefonsamband, vass- og kloakk-system og liknande.

Spire Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.