Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning (forkorta ISF) er eit privat, uavhengig, ikkje-kommersiell forskingsinstitutt i Oslo. Instituttet søker å skape eit breitt fagmiljø utan skarpe grenser mellom grunnforsking og anvendt forsking. Instituttet samarbeider med universitetsmiljøe i inn- og utland, høgskular og andre forskingsinstitutt, og har forskingsoppdrag frå Norges forskningsråd, departementa, frivillige organisasjonar og næringsliv. Institutt for samfunnsforskning vart formelt oppretta som ein stiftelse i 1950, med utspring i miljøet omkring mellom anna Arne Næss, Vilhelm Aubert, Erik Rinde og Stein Rokkan.

Institutt for samfunnsforskning
Skipa1950
Nettstadhttp://www.socialresearch.no/ Sjå dette på Wikidata

Bakgrunnsstoff endre