Intensiv eigenskap

Ein intensiv eigenskap er ein eigenskap eit kjemisk stoff har uavhengig av mengda av stoffet. Temperatur, viskositet, kokepunkt og smeltepunkt er døme på dette.

Sjå ògEndra