Viskositet er ein eigenskap hjå væsker og gassar og eit mål på korleis fluidet motstår deformasjon når det er utsett for krefter. Ei viskøs væske har høg viskositet og er seig. Omvend har lettflytande væsker låg viskositet.

Animert simulering av væsker med ulik viskositet.

SI-eininga for viskositet er pascalsekund Pa·s, men centipoise er òg mykje brukt. 1 poise = 100 centipoise = 0,1 Pa·s.

Newtonske væsker

endre

Newtonske væsker har ein viskositet som er uavhengig av skjærraten. For slike væsker vil eit plott av skjærstress mot skjærrate visa ei rett linje. For ikkje-newtonske væsker er forholdet meir komplisert. Til dømes kan ei væske først byrja å flyta ved ein viss

Sjå òg

endre