Internasjonal lufthamn

Ei internasjonal lufthamn er ei særskild lufthamn der fly til og frå andre land kan lande og ta av. Slike lufthamner er vanlegvis store, og har lange rullebaner for å betene store fly som vert brukt i internasjonal eller interkontinental flyging. Internasjonale lufthamner tek normalt imot innanrikstrafikk i tillegg til internasjonal trafikk.

Flyfoto av George Bush interkontinentale lufthamn, ei internasjonal lufthamn i Houston i USA.

Ved internasjonale lufthamner har toll- og immigrasjonsmyndigheitene stasjonert personell for å kontrollere reisepapira til reisande og deira bagasje, og lasta på flya.

I nokre tilfelle kan passasjerar og fly verta klarert gjennom toll og immigrasjon på avreiseflyplassen. Dette er mellom anna tilfelle ved nokre lufthamner i Europa, t.d. Dublin lufthamn, og fleire lufthamner i Canada, der USA har utstasjonert toll- og immigrasjonsbetjentar slik at flygingar kan førehandsklarerast og dimed lande på ikkje-internasjonale lufthamner i USA.

Kjelder

endre